Praha Jeruzalém
Hlavní stranka > Akce

Olive Tour - Izraelem s Biblí v ruce

27. 04. 2020 08:00 - 06. 05. 2020 21:00

Tento zájezd následuje život Pána Ježíše z pohledu Markova evangelia a chronologicky navštíví všechna místa v tomto evangeliu popsaná. Samozřejmostí je pohodlná doprava, příjemné ubytování a odborný i duchovní výklad, který uspokojí i náročné čtenáře Bible.

Odjezd: 27. 4. 2020 8:00

Návrat: 6. 5. 2020 21:00

 

Cena zájezdu vč. letenek:   24 890 Kč

Palivový příplatek:              0 Kč

Letecká taxa:                       0 Kč

Vstupné, spropitné:            $140
(platí se až v Izraeli a v USD)

Celková cena: 24 890 Kč + 140 US

 

Cena zahrnuje:

- leteckou dopravu z Vídně do Tel Avivu a zpět včetně leteckých tax a poplatků

- dopravu po Izraeli moderním klimatizovaným autobusem na všechna místa dle programu

- 9x ubytování ve *** hotelu s polopenzí

- komplexní služby vedoucího zájezdu

- plavbu lodí po Galilejském moři

 

Cena nezahrnuje:

- spropitné a vstupné na společně navštívená místa – celkem 140 USD (platí se až v Izraeli)

 

 

Doplňující informace

Větší část zájezdu strávíme v Galileji – především okolo Galilejského moře. V místech kde Ježíš žil se svými učedníky a učil zástupy si i my připomeneme jeho učení i zázraky. Budeme číst Bibli přímo na místech v ní popsaných. Z paluby rybářských lodí, na jakých se plavil Ježíš se svými rybáři, si vychutnáme jedinečnou atmosféru Galilejského moře a okolí. Podíváme se také do Judska a zejména v Jeruzalémě si budeme moci doslova osahat místa popsaná v Markově evangeliu. V tomto zájezdu je větší důraz na zamyšlení, ztišení a prožívání duchovní atmosféry, proto je program volnější s dostatkem času.

 

Program zájezdu

 

 

Přihláška a další informace

napsat emailem na uvedenou adresu nebo zavolat telefonem na uvedené číslo, a následně Vám bude zaslána e–mailem nebo poštou Cestovní smlouva a Pokyny k přihlášení. Vyplněnou Cestovní smlouvu odeslat poštou a zároveň zaplatit zálohu 10.000,- Kč na účet uvedený v Pokynech. Při platbě je variabilním symbolem číslo zájezdu uvedené na smlouvě a specifickým symbolem rodné číslo plátce (slouží k identifikaci platby). Po zaregistrování platby dostanete potvrzenou kopii Cestovní smlouvy a další pokyny k zájezdu.

Kontaktní osoby:

 

Zajíc Pavel          +420 722 305 735
Haslinger Daniel +420 721 701 166

Info@olivetour.cz

 

05. 12. 2019 04:53 328 Šimon Malíček Zdroj: Olivetour.cz

Klíčová slova

Buďte v obraze

Přihlaste se k zasíláni novinek emailem