Praha Jeruzalém
blog post image

To nejlepší z Izraele - týdenní zájezd do Izraele v termínu 3. - 10. února

Společně navštívíme Jeruzalém, Betlém, Tiberias, Safed, Kafarnaum, Akko a mnoho dalších míst. Vykoupáme se ve světoznámém Mrtvém moři, v termálních jezírkách Gan Ha-Šloša a vychutnáme si výjimečnou atmosféru Galilejského moře z paluby dřevěné lodi. Pod vedením zkušeného průvodce Radka Hejreta si budeme moci doslova osahat mnoho míst popsaných v Bibli i dalších historických pramenech. To vše s ubytováním v příjemných hotelech s výbornou kuchyní a cestováním pohodlným klimatizovaným autobusem.

 

Denní program zájezdu:

Neděle 3. 2.

Vše někde začíná - odlet do Izraele

Sraz všech účastníků je ve 21:15 v odletové hale SEVER, TERMINÁL 1, u informačního displeje s odlety, po přivítání a informacích bude následovat odbavení, vlastní odlet je ve 23:35 hod.

Pondělí 4. 2.

Přílet do Izraele, Jaffa, Caesarea, Haifa, Akko, Tiberias

Přílet do Tel avivu ve 04:35 místního času, po odbavení odjedeme do centra staré Jaffy (biblického Joppe), jednoho z nejstarších přístavů v Izraeli, ranní prohlídka města při východu slunce je krásným zážitkem. Odtud vyrazíme na sever se zastávkou u aquaduktu, který napájel sídelní město římských prokurátorů - Caesareu přímořskou.

Moderní přístav Haifa leží na úbočí pohoří Karmel a nejlepší výhled na město je z vyhlídky u karmelitánského kláštera Stella Maris a také od světoznámých Bahajských zahrad. Na druhé straně Haifské zátoky se rozkládá starověký přístav Ptolemais, dnešní Akko.

Procházka starým centrem Akka na nás dýchne historií dávných věků.

Následovat bude přejezd do Tiberias, lázeňského města na břehu Galilejského moře ležícího 200 metrů pod hladinou světových oceánů. Zde se ubytujeme, výborně navečeříme a zaslouženě dobře vyspíme.

Úterý 5. 2.

Kafarnaum, Safed, Tek Dan, Galilejské moře

Po vydatné košer snídani si prohlédneme vykopávky starověkého biblického města Kafarnaum - dlouhodobého působiště Ježíše Krista, místa mnoha jeho zázraků a znamení.

Odtud se vydáme do nejvýše položeného izraelského města Safed - jednoho z posvátných měst judaismu. Jedná se o romantické pitoreskní městečko s úchvatnými výhledy a útočistě židovské komunity ve středověku, které má také zajímavou novodobou historii.

Prohlédneme si klikaté uličky, ve kterých tvoří židovští umělci, navštívíme některou z místních středověkých synagog a u památníku děla Davidky si připomeneme hrdinnou obranu židovské čtvrti v roce 1948 před desetinásobnou arabskou přesilou.

Poté navštívíme přirodní rezervaci Tel Dan v podhůří horského masivu Hermon. Jedná se o nejsevernější výspu současného i biblického Izraele. Projdeme džunglí k jednomu ze tří pramenů řeky Jordán, prohlédneme si starověkou izraelskou svatyni a obětiště, v jehož blízkosti se seznámíme s historií jedné málo známé války.

Navečer nás čeká zlatý bod dnešního programu - podvečerní plavba po Galilejském jezeře na replice rybářské bárky z dob Ježíše Krista. Po návratu na hotel se navečeříme a budeme pomalu balit na zítřejší odjezd.

Středa 6. 2.

Tamat B'Kfar, Naharajim, Gan Ha-Šloša, Olivová hora, Jeruzalém, Betlém

Ráno bohatě posnídáme a rozloučíme se s naším hotelem. Cestou na jih se nejprve zastavíme v mošavu (rodinné farmě) Tamar B'Kfar nedaleko jižního cípu Galilejského moře. Seznámíme se s velice zajímavým příběhem rodiny Schneidmannů a jejich osidlování Izraele z počátku 20. století. Budeme mít také možnost nakoupit speciality z místní zemědelské produkce.

Další zastávkou bude kibuc Naharajim ležící na soutoku řek Jordán a Jarmúk v blízkosti izraelsko-jordánských hranic. Seznámíme se zde s dramatickým příběhem místní hydroelektrárny, svého času největšího vodního díla na Blízkém východě.

Následovat bude krásná přírodní rezervace Gan Ha-Šloša, ve které nás čeká koupání v termálních jezírkách s teplotou vody 28°C. Údolím Jordánu přejedeme do Judska.

V předvečer se zastavíme na Olivové hoře, odkud je nádherný panoramatický výhled na Jeruzalém.

Naši cestu na jih zakončíme přejezdem do blízkého Betléma, kde se ubytujeme v příjemném hotelu, dosyta se navečeříme a pořádně vyspíme.

Čtvrtek 7. 2.

Jeruzalém ze zlata

Den začneme dobrou snídaní, po které nás autobus vyveze na horu Sion v Jeruzalémě. Zde navštívíme hrob biblického krále Davida a povíme si zajímavosti s tímto místem spjaté.

Odtud projdeme do židovské čtvrti Starého města a ukážeme si pozůstatky hradeb z doby krále Chizkiáše (2800 ket staré) i další pamětihodnosti této čtvrti.

Také si řekneme, proč bývá Jeruzalém nazýván zlatým. Samozřejmě nevynecháme ani světoznámou Zeď nářků - nejsvětější místo Židovství. Odpoledne projdeme arabskou čtvrtí Jeruzaléma k Damašské bráně. V její blízkosti navštívíme Zahradní hrob - jedno z možných míst ukřižování, pohřbu a zmrtvýchvstání Ježíše Krista.

V podvečer se vrátíme do hotelu k chutné večeři a příjemnému odpočinku.

Pátek 8. 2.

Jad Va-šem, Jeruzalém, Betlém

Po snídani navštívíme Jad Va-šem - světoznámý památník obětem holocaustu.

Poté se zastavíme u obří menory před izraelským parlamentem a přejedeme do Starého města k Jafské bráně, kde nám vyjde i trochu volného času, které může každý strávit po svém.

Odpoledne se vrátíme do Betléma a navštívíme místa spojená s narozením Ježíše Krista. Na hotelu nás bude opět čekat večeře a zasloužený nocleh.

Sobota 9. 2.

Mrtvé moře, Ein Gedi, Qumrán a okolí

Po dobré snídani vyrazíme k Mrtvému moři, v jehož blízkosti se nachází legendární pevnost Massada - místo posledního odporu Židů proti římské přesile v roce 73 n. l.

Na Massadu se jede lanovkou a doprava včetně stupu stojí 23 USD (~526 Kč) - jedná se o fakultativní akci pouze pro zájemce. Ostatní účastníci mají alternativně možnost navštívit zdarma nádhernou přírodní rezervaci - oázu v Ein Gedi. Jedná se o biblické místo, kde se David skrýval před králem Saulem. Odtud pojedeme do lokality Qumrán, kde byly v roce 1947 objeveny světoznámé kumránské svitky - jeden z nejdůležitějších archeologických objevů 20. století.

Dále budeme pokračovat k Mrtvému moři - nejníže položenému místu na Zemi - a položíme se do vln, ve kterých není možné se potopit. Jedná se o mimořádný zážitek i pro neplavce, protože solí nasycená voda Vás ponese jako korkovou zátku.

K večeři se vrátíme opět do našeho hotelu, ve kterém nás čeká balení a kratší nocleh.

Neděle 10. 2.

Odlet z Izraele a návrat do České republiky

Okolo jedné hodiny po půlnoci pro nás bude připravena lehká snídaně, po níž odjedeme z hotelu na letiště v Tel Avivu, kde nás čeká odbavovací maraton.

Samotný odlet do ČR je v 05:35 s příletem do Prahy v 8:40 místního času.

Program příletového a odletového dne může být ještě upraven v souvislosti s případnými změnami v letovém řádu letecké společnosti.

CENA: 19 590 Kč + 120 USD (~2 745 Kč)

Cena zahrnuje:

 - leteckou dopravu z Prahy do Tel Avivu a zpět včetně leteckých tax a poplatků
 - dopravu po Izraeli moderním klimatizovaným autobusem na všechna místa dle programu
 - 6x ubytování ve * * * hotelu s polopenzí (snídaně, večeře)
 - komplexní služby česky mluvícího vedoucího zájezdu
 - plavbu lodí po Galilejském moři

Postup přihlášení:

Napište e-mail na níže uvedenou adresu, nebo zavolejte na níže uvedené telefonní číslo. Následně Vám bude zaslána e-mailem nebo poštou Cestovní smlouva a pokyny k přihlášení. Vyplněnou Cestovní smlouvu odešlete poštou a zároveň zaplaťte zálohu ve výši 9 000 Kč na účet uvedený v pokynech. Při platbě je variabilním symbolem číslo zájezdu uvedené na smlouvě a specifickým symbolem rodné číslo plátce (slouží k identifikaci platby). Po uhrazení zálohy obdržíte potvrzenou kopii Cestovní smlouvy a další pokyny k zájezdu.

Pavel Zajíc
vedoucí kanceláře OLIVETOUR
m: info@olivetour.cz | t: +420 722 305 735

 

26. 11. 2018 21:20 737 Filip Malíček Zdroj: Olivetour.cz

Klíčová slova

Buďte v obraze

Přihlaste se k zasíláni novinek emailem