Praha Jeruzalém

Archeologové odhalili vrstvy destrukce, které ukazují na mohutné zemětřesení, jež otřáslo Judským královstvím a zbořilo jeruzalémské hradby.

Od: Arutz Sheva, 4. srpna 2021 9:18

Archeologické vykopávky Izraelského úřadu pro starožitnosti v národním parku Davidovo město odhalily vrstvu destrukce, včetně řady rozbitých nádob, včetně misek, lamp, kuchyňského náčiní, zásobních a úložných nádob, které se rozbily, když se zřítily zdi budovy.

Protože nebyly nalezeny žádné známky požáru, nejednalo se podle badatelů o úmyslnou akci a důvodem zřícení budovy bylo zemětřesení, ke kterému došlo v Izraeli v osmém století před naším letopočtem, v období Judského království.

Podle Dr. Joe Uziela a Ortala Chalafa, vedoucích vykopávek jménem Izraelského úřadu pro památky: „Když jsme při vykopávkách odhalili vrstvu destrukce z 8. století př. n. l., byli jsme velmi překvapeni, protože víme, že Jeruzalém existoval postupně až do zničení Babylónem, ke kterému došlo asi o 200 let později.“

„Položili jsme si otázku, co mohlo způsobit tuto dramatickou vrstvu destrukce, kterou jsme odkryli. Při zkoumání nálezů z vykopávek jsme se snažili ověřit, zda o ní není zmínka v biblickém textu. Zajímavé je, že k zemětřesení, které se v Bibli objevuje v knihách Ámos a Zachariáš, došlo v době, kdy se zřítila námi vykopávaná budova v Davidově městě.“

„Kombinace nálezů v terénu spolu s biblickým popisem nás vedla k závěru, že zemětřesení, které postihlo zemi Izrael za vlády judského krále Uzijáše, zasáhlo také hlavní město království - Jeruzalém.“

Podle badatelů: „Zemětřesení, k němuž došlo v polovině 8. století př. n. l., bylo pravděpodobně jedním z nejsilnějších a nejničivějších zemětřesení ve starověku a důkazy o jeho výskytu byly v minulosti objeveny při vykopávkách prováděných na různých místech v Izraeli, například v Hazoru, Gezeru, Tel Agolu a Tell es-Safi/Gatu.“

Nyní nejnovější vykopávky, které byly provedeny v Davidově městě, naznačují, že zemětřesení pravděpodobně zasáhlo i Jeruzalém.

 

06. 08. 2021 05:19 102 Daniel Žingor Zdroj: Arutz Sheva - Israel National News

Klíčová slova

Buďte v obraze

Přihlaste se k zasíláni novinek emailem