Praha Jeruzalém

Netanjahu také hovořil o tom, že se Ezechielova proroctví naplnila - kéž se to rozroste.

Autor: Joel C. Rosenberg 5. května 2022

JERUZALÉM - Izraelci si každé jaro v jedinečném sledu během jednoho týdne připomínají tři významné státní svátky.

- Nejprve přichází Jom ha-šoa - Den památky obětí holocaustu: V tento den židovský stát truchlí a uctívá památku šesti milionů svých bratrů a sester, kteří byli vyhlazeni nacistickým Německem, a slibuje „Nikdy více“.

- Následuje Jom haZikaron - Den památky obětí: V tento den Izraelci truchlí, vzpomínají a uctívají všechny své přátele a kamarády, kteří padli v boji za nezávislost v květnu 1948, a vojáky, kteří padli v boji na ochranu naší svobody a bezpečnosti v následujících letech, a Izraelce, kteří byli v uplynulých 74 letech zavražděni teroristy. V letošním roce dosáhl celkový počet padlých izraelských vojáků 24 068. Celkový počet Izraelců zabitých teroristy dosáhl 4 216 - jen za posledních několik týdnů se zvýšil o 15.

- Nakonec přichází Jom haAtzmaut - Den nezávislosti: Je to den, kdy Izraelci oslavují svobodu, kterou nyní máme a žijeme v jediném židovském státě na světě, státě, který je především židovský, ale zároveň demokratický, a proto ctí a respektuje Araby, Drúzy a další menšiny, které nejsou židovské, ale mají a uplatňují plná práva jako izraelští občané.

Jako v každé moderní zemi lidé mávají vlajkami, zpívají vlastenecké písně a oslavují „chaluciny“ - průkopníky a zakladatele národa - v případě Izraele sionistické vůdce, jako byli Theodor Herzl a David Ben-Gurion, kteří pomohli shromáždit Židy (a křesťanské sionisty) po celém světě, aby uvěřili, že židovský stát by měl být obnoven, mohl být obnoven a musel být obnoven ve Svaté zemi.

Při těchto oslavách se však často zapomíná na roli, kterou při znovuzřízení státu Izrael sehrál Bůh Izraele.

JEN MÁLO IZRAELSKÝCH PŘEDSTAVITELŮ HOVOŘÍ O BIBLICKÝCH PROROCTVÍCH

Možná to evangelikály, kteří tolik milují Izrael, překvapí, ale je to tak.

Většina izraelských vedoucích představitelů v minulosti příliš veřejně nemluvila o roli, kterou Bůh hraje v moderních dějinách židovského národa.

Někteří však ano.

Většina ne.

Důvody jsou různé a měl bych se jimi zabývat v některém z příštích sloupků.

Prozatím chci jen upozornit na skutečnost, že zde neslyším mnoho vysokých představitelů mluvit o znovuzrození Izraele jako o naplnění biblického proroctví.

NOVÝ IZRAELSKÝ PREZIDENT ŘÍKÁ, ŽE ZNOVUZROZENÍ IZRAELE JE NAPLNĚNÍM PROROCTVÍ Z KNIHY EZECHIEL 37

Proto bylo překvapivé a zároveň osvěžující slyšet ve středu večer v Jad Vašem (našem památníku a muzeu holocaustu) silný projev nového izraelského prezidenta - Isaaca Herzoga.

Poté, co jsme vedli naši „Delegaci Abrahamských dohod evangelikálních podnikatelů a vedoucích pracovníků médií“, která se setkala s vysokými představiteli v Bahrajnu a Spojených arabských emirátech, se naše první významné setkání zde v Izraeli uskutečnilo na velkém obřadu Jom ha-šoa, který je každoročně živě přenášen do celého národa.

Byl to v mnoha ohledech silný projev a já vám doporučuji jeho plné znění.

Mou pozornost upoutalo zejména množství biblických veršů, které prezident Herzog citoval, a to, že izraelskému lidu i celému světu výslovně a bez obalu sdělil, že shromáždění židovského národa do Svaté země po holocaustu a znovuzrození suverénního státu Izrael v květnu 1948 bylo naplněním dávných biblických proroctví.

„Stát Židů vznikl jako maják vyjadřující vítězství světla nad temnotou a slibující, že se již nikdy židovské dítě nebude skrývat v temném a izolovaném sklepě před těmi, kdo ho chtějí zabít,“ prohlásil Herzog.

„Už nikdy nebudou rodiče odtrženi od svých dětí a posláni na poslední cestu jen proto, že jsou Židé. A už nikdy, nikdy se zvrácení vrazi nepostaví za židovskou rodinu, nepostřílí ji a nepošlou do údolí stínu smrti....“.

„Nemáme žádnou šanci a nemáme žádné ospravedlnění jako národ a stát, pokud si navždy nepřipomeneme, co se dělo s našimi lidmi, v ghettech, ve sklepeních gestapa, v popravčích jámách, ve vlacích smrti, ve vyhlazovacích táborech, v krematoriích a na všech dalších místech, kde se ztratil obraz lidskosti a nepřežila žádná stopa soucitu..... Naši drazí přeživší holocaustu, i když se váš počet zmenšuje, naše závazky vůči vám jen rostou a musí být vidět a slyšet ze všech končin země. Jste ohnivým sloupem před naším táborem. Poskytujete nám inspiraci a naději a vštěpujete nám víru ve spravedlnost naší věci a v naši ochotu jít vpřed.“

Herzog vysvětlil, že staré, zaprášené černobílé fotografie z doby holocaustu vyprávějí silný příběh - jakkoli byl holocaust smutný a tragický - o Boží věrnosti vůči židovskému národu, o tom, že nás přivede zpět do naší vlasti, aby se naplnily ony biblické sliby dané Abrahamovi, Izákovi, Jákobovi, Izajášovi, Jeremiášovi, Ezechielovi a mnoha dalším.

Podle Herzoga musíme tento příběh vyprávět i nadále.

„Příběh židovského národa a jeho znovuzrození. Příběh země Izrael a jejího osídlení. Příběh řetězce generací a příběh státu Izrael, naší milované země, která je nejhlubším vyjádřením vize proroka Ezechiela o suchých kostech.“

Jak praví Bible: „Toto praví Panovník Hospodin: Otevřu vaše hroby a vyzdvihnu vás z hrobů, můj lide, a přivedu vás do země izraelské... Vložím do vás svůj dech a budete znovu žít a usadím vás na vaší vlastní půdě.“ (Ezechiel 37,12-14).

BÝVALÝ PREMIÉR NETANJAHU KDYSI MLUVIL O EZECHIELOVI 37 V AUSCHWITZU

Herzog je sice jedním z mála izraelských představitelů, kteří otevřeně hovoří o naplnění biblického proroctví, ale není sám.

Vzpomínám si, jak jsem v lednu 2010 hovořil na největší evangelikální konferenci Break Forth, která se každoročně koná v Kanadě.

Toho dopoledne jsem měl v plánu vyučovat o proroctvích 36. a 37. kapitoly knihy Ezechiel.

Neplánoval jsem však, že se probudím se zprávou, že tehdejší izraelský premiér Benjamin Netanjahu právě promluvil v Polsku u příležitosti 65. výročí osvobození Osvětimi a sám tato proroctví citoval.

Při projevu na místě skutečného nacistického tábora smrti Netanjahu pronesl zásadní projev, v němž varoval svět před novými genocidními hrozbami vůči židovskému národu a před tím, jak je důležité jednat dostatečně včas, aby se tyto hrozby nenaplnily.

Obyvatelům Evropy a celého světa také prohlásil, že proroctví z knihy Ezechiel 37 se naplnilo.

Byl to mimořádný okamžik.

Málokdy se stane, aby některý světový vůdce pronesl na mezinárodní scéně významný projev, v němž by prohlásil, že se naplnila biblická proroctví o konci světa.

Ale přesně to Netanjahu udělal.

„Nejdůležitějším poučením z holocaustu je, že vražedné zlo je třeba zastavit včas, ještě v zárodku a dříve, než může uskutečnit své záměry,“ řekl Netanjahu. „Osvícené národy světa se musí z této lekce poučit. My, židovský národ, který ztratil třetinu svého národa na krví nasáklé evropské půdě, jsme se naučili, že jedinou zárukou obrany našeho národa je silný Stát Izrael a izraelská armáda. Naučili jsme se varovat národy světa před hrozícím nebezpečím, ale zároveň se připravit na obranu. Jako hlava židovského státu vám dnes slibuji:  Nikdy už nedovolíme, aby zlo zmařilo život našeho lidu a život naší země....“.

Pokračoval, „židovský národ povstal z popela a zkázy, z hrozné bolesti, která se nikdy nezhojí. Vyzbrojeni židovským duchem, lidskou spravedlností a vizí proroků jsme vyrašili nové větve a zapustili hluboké kořeny. Suché kosti se obalily masem, naplnil je duch, ožily a postavily se na vlastní nohy.“

„Jak prorokoval Ezechiel: „Tehdy mi řekl: Tyto kosti jsou celý dům Izraele. Říkají: Naše kosti vyschly, naše naděje zmizela, jsme odsouzeni k záhubě. Prorokuj jim tedy a řekni jim: Takto praví Panovník Hospodin: Já otevřu vaše hroby a vyzdvihnu vás z vašich hrobů, můj lide a přivedu vás do země Izraele.““

„Stojím tu dnes v zemi, kde zahynulo tolik mých lidí - a nejsem sám,“ prohlásil Netanjahu. „Stát Izrael a celý židovský národ stojí při mně.  Skláníme hlavy, abychom uctili vaši památku, a zvedáme hlavy, když vztyčujeme naši vlajku - modrobílou vlajku s Davidovou hvězdou uprostřed. A všichni to vidí.  A všichni slyší. A každý ví - že naše naděje není ztracena.“

„KOL HAKAVOD“

V hebrejštině máme výraz „Kol HaKavod“.

Znamená to: „Veškerá úcta“.

Říkáte ho členovi rodiny nebo příteli, který udělá něco opravdu důležitého, odvážného nebo působivého.

Dovolte mi, abych ho nyní řekl jak prezidentu Herzogovi, tak bývalému premiérovi Netanjahuovi.

Kol HaKavod vám oběma.

Většina evangelíků s vámi souhlasí v tom, že znovuzrození Izraele v roce 1948 nebylo jen výsledkem tvrdé práce a obětí sionistických průkopníků a otrhané a nedostatečně vycvičené a nedostatečně zásobené armády Hagana a Palmach, i když si jistě zaslouží obrovský respekt a chválu.

Pane Herzogu a pane Netanjahu, máte pravdu: Znovuzrození moderního státu Izrael bylo Božím zázrakem. Naplnění - nebo alespoň počátek naplnění - dávných biblických proroctví.

Bůh působí v této zemi a mezi tímto lidem.

Neříká to dost izraelských vůdců.

Ale vy oba jste to udělali a zasloužíte si za to uznání.

Kéž se to rozrůstá.

 

08. 05. 2022 05:46 182 Daniel Žingor Zdroj: All Israel news

Buďte v obraze

Přihlaste se k zasíláni novinek emailem