Praha Jeruzalém

Mahallati z Oberlinu a Mousavian z Princetonu se podílejí na zločinech proti lidskosti a jejich zaměstnavatelé se podílejí na jejich krytí.

Autor: Len Chodorkovskij, 9. ledna 2022

Během dvou měsíců v létě 1988 byly tisíce politických vězňů odsouzeny k smrti nechvalně známou „komisí smrti“ Íránské islámské republiky, které spolupředsedal současný prezident íránského režimu Ebrahím Raisí, přezdívaný „teheránský řezník“.

Vězni, kteří si po odsouzení ve vykonstruovaných procesech již odseděli několik let ve vězení, byli okamžitě posláni na šibenici. Mnozí z nich před zavražděním podstoupili hrůzné mučení a jejich těla byla pohozena v neoznačených masových hrobech.

Jedním ze spoluviníků masakru v roce 1988 byl Mohammad Džafar Mahallati, tehdejší velvyslanec Íránské islámské republiky při OSN. Podle důkazů uvedených ve zprávě Amnesty International nazvané Krví nasáklá tajemství byl Mahallati klíčovým hráčem ve snaze režimu minimalizovat, zastřít a vymazat masové vraždění prováděné íránským režimem.

Dnes je Mahallati ředitelem programu blízkovýchodních a severoafrických studií na Oberlin College ve Spojených státech.

To jste si nepřečetli špatně. Bývalý vysoký představitel předního světového státního sponzora terorismu, kterého Amnesty International usvědčila ze zločinů proti lidskosti, je zaměstnán na vysoce prestižní americké vysoké škole jako stálý „profesor míru“.

Nepřekvapí vás, že tento profesor míru vyzýval ke zničení Izraele a má za sebou dlouhou řadu antisemitských výroků. Během projevu v OSN v roce 1989 Mahallati označil Izrael za „islámské území, islámské dědictví“ a „islámský bod identity“. V závěru uvedl: „Jeho okupace sionistickými uzurpátory je přestupkem proti všem muslimům světa, a proto je jeho osvobození velkou náboženskou povinností a závazkem.“ 

Mahallati si také posteskl nad odsouzením pronásledování mírumilovné bahaistické komunity ze strany Islámské republiky, zatímco „Evropský parlament měl právo převychovávat činnost stoupenců některých sekt“ a „Spojené státy měly právo popravovat vrahy“.

Navzdory rostoucí kritice ze strany lidskoprávní komunity, včetně sovětského disidenta Natana Šaranského, bývalého íránského rukojmího Xiyue Wanga, Centra Simona Wiesenthala a rodin obětí, se prezidentka Oberlinu Carmen Ambarová a její vedení rozhodli ignorovat „trvalý závazek školy k udržitelné a spravedlivé společnosti“ a pokrytecky krýt Mahallatiho zločiny.

Nikdy nebyla zveřejněna žádná zpráva o vyšetřování Mahallatiho role v masakru z roku 1988 ze strany Oberlin College. Ředitel Oberlinu pro styk s médii Scott Wargo ve skutečnosti místo toho, aby byl transparentní, neuvěřitelně prohlásil, že navzdory zjištěním Amnesty „vysoká škola nenašla žádné důkazy, které by potvrzovaly obvinění vznesená proti profesoru Mahallatimu, včetně toho, že by měl konkrétní vědomosti o vraždách, které se odehrály v Íránu“, a že „(Mahallatiho) záznamy na Oberlinu neobsahují žádné případy antisemitského nebo protiizraelského chování, z něhož byl obviněn“. To je jako říct: „Eichmann byl v Argentině klidným rodinným příslušníkem i poté, co zorganizoval konečné řešení.“

Mahallati bohužel není jediným bývalým představitelem íránského režimu, kterému americká univerzita umožnila znovu vejít na scénu. Právě minulý týden se znovu objevil případ princetonského profesora Seyeda Hosseina Mousaviana poté, co byl zachycen na kameru, jak se chichotá nad íránskými výhrůžkami vůči rodině bývalého zvláštního zástupce USA pro Írán Briana Hooka.

Během svého působení ve funkci velvyslance Íránské islámské republiky v Německu v 90. letech 20. století byl Mousavian zapojen do politických vražd a spiknutí. V důsledku jeho činnosti požadovala německá vláda jeho odvolání. Nakonec byli čtyři íránští „diplomaté“ vyhoštěni a Mousavian krátce poté odešel, unikl trestnímu stíhání a pohodlně zakotvil na Princetonské univerzitě.

Podle Amnesty International „přímí pachatelé masakrů ve věznicích nejsou jedinými osobami, které musí být podrobeny trestnímu vyšetřování... k odpovědnosti musí být pohnáni také všichni bývalí i současní představitelé, kteří přispěli k atmosféře utajování a popírání usnadňující pokračující násilná zmizení tisíců obětí“.

Mahallati a Mousavian nebyli doposud pohnáni k zodpovědnosti a Oberlin i Princeton za to nesou společně vinu.

Len Chodorkovskij je bývalý náměstek ministra zahraničí a hlavní poradce zvláštního zástupce USA pro Írán.

 

10. 01. 2022 05:52 103 Daniel Žingor Zdroj: All Israel news

Buďte v obraze

Přihlaste se k zasíláni novinek emailem