Praha Jeruzalém

Zakladatel společnosti Israel Firstfruits, Mordechai Wiseman, pro ALL ISRAEL NEWS říká: „Tento druh jednoty není uniformita, ale vědomá volba“

Od: All Israel News, 30. června 2021

Minulý měsíc Izrael zažil zvýšenou míru občanských nepokojů a násilných střetů mezi izraelskými Araby a Židy po celé zemi, které podnítil jedenáctidenní konflikt mezi Izraelem a Gazou.

Uprostřed napětí jsme však objevili také mnoho příkladů vzájemného soužití.

Zvláště jedna organizace demonstruje ve svých základních hodnotách sílu jednoty, konkrétně v podpoře židovských a arabských věřících. Příklad jednoty tady začíná shora – jeden židovský a jeden arabský Izraelec, kteří spolupracují a řídí se výzvou „být jako jeden“.

Izraelské centrum pro ekonomický rozvoj Firstfruits podporuje židovské a arabské věřící, aby objevili svá povolání na trhu a kráčeli v nich. Různorodý tým pomáhá podnikatelům a vedoucím pracovníkům na trhu v Izraeli rozvíjet podniky, které odrážejí stejné hodnoty jako Boží království.

„Naše organizace je povolána podporovat, pomáhat, vést, koučovat, povzbuzovat a investovat do věřící profesionální komunity v Izraeli,“ řekl její zakladatel Mordechaj Wiseman během exkluzivního rozhovoru pro ALL ISRAEL NEWS.

Wiseman vede Israel Firstfruits společně s Naeemem Barhoumem, arabským křesťanem, kterého nazývá svým „kolegou na cestách a nejbližším spolupracovníkem a přítelem“. Hovořil o svém jedinečném partnerství s Barhoumem a podělil se o svůj pohled na dichotomii blízkovýchodní kultury, kterou popisuje jako kulturu posvátné pohostinnosti a endemického konfliktu.

„Jsme velmi nepravděpodobná dvojice. Já jsem Žid, Naeem je Arab. Společně jsme záhadou,“ řekl. „A přesto náš vztah sám o sobě představuje blízkovýchodní verzi 'jednoho nového člověka' – naše společné fyzické a duchovní dědictví jako Abrahamových dětí je, že jsme se Arab a Žid, jako jeden v Mesiáši, zavázali společně sloužit.“

„Židovská a arabská kultura jsou vřelé a obě kladou velký důraz na vztahy, přesto se ocitáme uvězněni v nekonečných cyklech násilí, a to jak uvnitř našich národů, tak mezi nimi. Když jako věřící ctíme a přijímáme jedinečnost toho druhého, oslavujeme tím Boha, který následně uvolňuje své požehnání,“ řekl Wiseman.

Barhoum, generální ředitel společnosti Israel Firstfruits, nám řekl, že izraelští Židé a Palestinci dlouho dokázali koexistovat z nutnosti.

„Jako věřící jsme však vyzváni, abychom překročili nutnost – společné chození je součástí našeho povolání v Bohu. Chceme být vzorem této hodnoty a povzbuzujeme ostatní, aby činili totéž, zejména na pracovišti,“ řekl. „Ano, Arab a Žid mohou být přáteli, ale my mluvíme o něčem hlubším – o tom, že máme být jedno, protože je nám přikázáno být jedno, že? Pán řekl, že tak ho svět pozná – že budeme jedno v Bohu. Chceme se tomuto povolání podřídit a být živým svědectvím.“

Wiseman řekl, že jednota, kterou mají, není postavena na uniformitě, ale je to vědomé rozhodnutí jít společně a pracovat společně.

A co víc, věřící se stávají zdrojem požehnání, když si navzájem, navzdory svým rozdílům, prokazují Boží lásku.

„Přiznejme si to,“ řekl Wiseman, „většina lidí Boha nehledá. Místo toho hledají radost, pokoj, naději, celistvost a smysl života. Chtějí autentický a praktický šalom, o kterém víme, že je výsledkem života s Bohem.“

Podle Barhouma je trh ideálním rámcem, z něhož lze vytvářet příležitosti k žehnání druhým.

Izrael Firstfruits začala mladá generace věřících, kteří viděli potřebu ekonomicky posílit místní Mesiášovo tělo v Izraeli. V roce 2007 se tato skupina začala pravidelně scházet a vytvořila Mesiánské obchodní společenství. O pět let později se tato síť stala základem pro vznik organizace.

„Již více než deset let naše organizace poskytuje zdroje a vytváří programy, které pomáhají věřícím v Izraeli propojit jejich víru s praktickými dovednostmi a uspět v podnikání a profesním povolání,“ řekl Wiseman. „To, co začalo s hrstkou dobrovolníků v Izraeli, se od té doby rozrostlo v mezinárodní síť věřících, kteří se s nadšením věnují budování podnikatelů a profesionálů na trhu v této zemi.“

Proto je tým Israel Firstfruits tak nadšený z práce, kterou dělá.

„Podnikatelé přinášejí skutečná řešení problémů. Mesiánští podnikatelé jsou předzvěstí skutečného šalomu – přinášejí obnovu a smíření prostřednictvím podnikání,“ řekl Wiseman. „Když na pracovišti projevujeme Boží lásku k druhým, uvolňuje to požehnání s mocí proměňovat jednotlivce, rodiny a společenství.“

Jádrem programu Israel Firstfruits je kurz podnikání a podnikavosti – týdenní vzdělávací program, který kombinuje obchodní dovednosti s biblickými principy a učednictvím. Israel Firstfruits poskytuje podnikatelům konzultace, koučování a mentoring při budování jejich podniků.

Organizace každoročně pořádá soutěž podnikatelských plánů. Vítězové získávají finanční prostředky na růst a rozvoj svého podnikání. Kromě toho existuje fond mikropůjček a Israel Firstfruits pokračuje v pořádání Mesiánského podnikatelského společenství po celý rok.

„Skutečnost je taková, že začít podnikat kdekoli je obtížné. Rozjezd podnikání v Izraeli je obzvláště náročný. Tento 'národ začínajících podnikatelů' je známý svými inovacemi a velmi úspěšnou, stále bohatší a podnikatelsky zdatnější elitní třídou, ale průměrný Izraelec je vystaven nízkým mzdám a vysokým životním nákladům, které ožebračují mnoho tvrdě pracujících rodin,“ vysvětlil Wiseman. „Věřící v Izraeli chtějí být úspěšní a prosperovat ve svých firmách a profesích. Zároveň velmi touží naplnit povolání, které dal Bůh do jejich životů.“

Kromě těchto výzev si mnoho věřících osvojilo mylné přesvědčení, že být na trhu je „méně svaté“ než být ve službě na plný úvazek, řekl Wiseman.

„Z těchto – a mnoha dalších důvodů – podporujeme zahájení a rozvoj podnikání v zemi, které by se mělo záměrně zaměřovat na Boží principy velkorysosti a jednoty,“ řekl.

Israel Firstfruits také slouží jako centrum, které propojuje místní podnikatele s křesťanskými podnikateli z celého světa, kteří mají srdce žehnat Izraeli.

To se často děje také prostřednictvím Izraelského podnikatelského fóra, jehož další ročník je předběžně naplánován na rok 2023.

Fórum se koná každé dva roky a v Jeruzalémě scházejí se na něm mezinárodní podnikatelé, kteří se zajímají o „vykupitelské podnikání“ a podnikání a/nebo investice v Izraeli.

Souběžně s Israel Firstfruits Wiseman vede Firstfruits Impact Fund, který investuje do startupů, jež mají smysl a růstový potenciál.

„Je opravdu úžasné vidět věřící v Izraeli, jak odvážně vstupují do svých povolání na trhu a prozařují ve svých rodinách a komunitách Mesiášovu lásku.“

„V Žalmu 133 čteme, že Bůh vylévá své požehnání tam, kde je mezi bratry pokoj a jednota,“ řekl. „Věříme, že lidé v této zemi budou požehnáni, když se tento spásný princip uplatní v našich komunitách. Naší úlohou jako následovníků Ješuy, Knížete pokoje, je tento vykupitelský záměr demonstrovat.“

 

02. 07. 2021 06:03 132 Daniel Žingor Zdroj: All Israel news

Buďte v obraze

Přihlaste se k zasíláni novinek emailem