Praha Jeruzalém

Dvě města v Izraeli zakázala na svých plážích jednorázové plasty jako součást opatření proti znečišťování prostředí.

Autor: Dominik Döhler, 18. června 2019

Do očí bijící problém s plastem, kterému Izrael čelí, není žádným tajemstvím. Spotřeba plastů na jedno použití stále roste, čímž ročně vzniká asi milion tun plastového odpadu. Možné důsledky jsou stejně tak zřejmé, jako ničivé. Množství odpadu podél izraelských břehů patří k nejvyšším v regionu. Plovoucí částečky mikroplastů poblíž pobřeží otravují mořský život a špatné zacházení s odpady znamená přeplněné skládky, které pak kontaminují okolní ekosystémy.

Nyní se dvě izraelská města rozhodla dále netolerovat záplavu plastů na svých plážích a oznámila přijetí přísných opatření.

Prvním z těchto měst je Herzliya, jehož pláže jsou oblíbenou atrakcí jak pro turisty, tak místní. Přestože je obec známá svou čistotou a ekologickým laděním, ani jejím plážím se nevyhnul problém plastů, které stále více zanáší mnoho krásných středomořských pobřeží v Izraeli.

Nová místní vyhláška má radikálně zatočit s plastovým odpadem zákazem veškerých jednorázových plastových výrobků na místních plážích. Po jejím uzákonění bude každému, kdo na pláže přinese plasty jako jsou plastové hrnečky, flašky, příbory či pytlíky, udělena pokuta.

Nařízení je součástí iniciativy „Město bez plastu“ („City without Plastics), vzniklé společným úsilím obce Herzliya a izraelské nevládní organizace pro životní prostředí Zalul. Iniciativa byla spuštěna jako pilotní projekt v lednu 2018, s cílem postupně snižovat veškerou spotřebu plastů na jedno použití po celé Herzlije. Během období dvou let budou  všechny obce postupně přestávat s užíváním jednorázových plastů.

Starosta Herzlije, Moše Fadlon, řekl v rozhovoru: „Tento zákon představuje velmi důležitý krok pro životní prostředí a budoucí generace. Přispíváme tím k čistšímu a zdravějšímu prostředí, abychom zmenšili napáchané škody, které ničí svět, v němž žijeme my a naše děti.“ 

Kromě toho chce Fadlon, který je odhodlaný přenést tento nový zákon na státní úroveň, přesvědčit ostatní města, aby následovala příkladu Herzlije. „Ze své pozice hlavy místní samosprávy budu usilovat o to, aby ostatní města návrh také přijala, a budu také usilovat o přijetí zákona na celostátní úrovni v Knessetu, tak aby všechny správní orgány měly povinnost prosazovat jeho dodržení.“

Plast v mořích se stal jedním z nejnaléhavějších ekologických problémů. Každý rok se do oceánů dostává asi 8 milionů tun plastového odpadu skrz řeky, odtoky z měst a kanalizace. Téměř žádné z těchto plastů nejsou rozložitelné a zůstávají v prostředí po mnoho tisíc let, představujíce tak hrozbu pro mořské ekosystémy. Ryby či vodní savci často zaměňují plastový odpad za potravu, což má za následek jejich udušení nebo otravu.

Druhým městem je Eilat, známý pro své úchvatné korálové útesy a rozmanitý mořský život. Stejně jako Herzliya, uvedla obec Eilat v platnost vyhlášku, která zakáže nejen používání jednorázových plastů, ale také prodej výrobků na jedno použití – jako třeba brček – v obchodech nacházejících se na plážích.

Jako první krok se plánuje rozsáhlá vzdělávací kampaň, která by měla informovat návštěvníky pláží, podniky a obyvatele o ničivých efektech plastu na prostředí a mořský život. Kampaň – která se bude odehrávat prostřednictvím sociálních sítí a billboardů – je společným projektem obce Eilat, ministerstva pro ochranu životního prostředí, Úřadem pro přírodu a parky (Israel Nature and Parks Authority), Společností pro ochranu přírody v Izraeli (the Society for the Protection of Nature in Israel) a místních organizací a dobrovolníků.  

Rozhodnutí snížit konzumaci plastů v Eilatu se kryje se zákazem všech jednorázových plastů v egyptském guvernorátu Al-Bahri al-Ahmari (česky Rudé moře), počínaje tímto měsícem. Dvojitý zákaz plastů by tak mohl mít větší a dlouhodobější dopad na oblast Rudého moře, než se předpokládalo.

Přestože jsou Eilat a Herzliya prvními městy v Izraeli, která plánují došlápnout si na plastové polutanty, jsou pouhými dvěma nováčky v již rozjetém globálním hnutí. Mnoho měst a zemí po světě buď slíbilo podniknout přísné kroky v řešení problému plastů, nebo tak již učinilo. V prosinci 2018 Peru schválilo zákon na odstranění jednorázových plastových pytlíků během tří let. V roce 2017 zakázalo Čile plastové pytlíky ve všech pobřežních městech. Seattle se stal prvním americkým městem, které uzákonilo zákaz nejen plastových pytlíků, ale také brček a jednorázových příborů z plastu. Také Evropská Unie schválila zákon, podle kterého by měly být plasty na jedno použití zakázány ve všech členských zemích do roku 2021.

Redakčně zkráceno. 

01. 07. 2019 04:57 234 Adéla Pegleyová Zdroj: ZAVIT.org

Klíčová slova