Praha Jeruzalém

Tým Hebrejské univerzity tvrdí, že nová léčba by mohla být klíčem k záchraně pacientů s COVID-19. „Všichni pacienti byli propuštěni za méně než týden.“

Od: Arutz Sheva, 23. srpna 2021 9:02

Virus SARS-CoV-2 nakazil po celém světě více než 212 milionů lidí a způsobil téměř 4,5 milionu úmrtí.

Nedávné snahy o očkování byly ztíženy četnými variantami koronaviru, které jsou pro současné vakcíny výzvou. Zatímco infekce obvykle vyvolává mírné onemocnění, u některých pacientů může přerůst v těžký zánět COVID-19 vyžadující lékařský zásah.

Nedávno tým profesora Yaakova Nahmiase z Hebrejské univerzity v Jeruzalémě (HU) oznámil, že nový koronavirus způsobuje abnormální akumulaci lipidů, o nichž je známo, že iniciují těžký zánět v procesu zvaném lipotoxicita.

V loňském roce tým identifikoval lék TriCor (fenofibrát) snižující hladinu lipidů jako účinný antivirotikum a prokázal, že v laboratoři snižuje poškození plicních buněk a blokuje replikaci viru.

Tyto výsledky od té doby potvrdilo několik mezinárodních výzkumných týmů.

V říjnu loňského roku byla ohlášena observační studie provedená v několika klinických centrech v Izraeli, která původní zjištění podpořila.

Tým poté zahájil intervenční klinickou studii léčby pacientů s těžkým průběhem onemocnění COVID-19 v izraelském zdravotnickém centru Barzilai s podporou společnosti Abbott Laboratories.

Nyní tým HU hlásí slibné výsledky intervenční otevřené klinické studie, kterou vede Nahmias a koordinuje profesor Shlomo Maayan, vedoucí oddělení infekčních nemocí v Barzilai.

V této otevřené studii bylo léčeno 15 těžce hospitalizovaných pacientů s pneumonií COVID-19 vyžadující kyslíkovou podporu.

Kromě standardní péče dostávali pacienti po dobu 10 dnů 145 mg/den přípravku TriCor (fenofibrát) a průběžně byli sledováni z hlediska vývoje onemocnění a jeho výsledků.

„Výsledky byly ohromující,“ sdělil Nahmias. „Progresivní markery zánětu, které jsou charakteristickým znakem zhoršujícího se stavu COVID-19, poklesly během 48 hodin léčby. Navíc 14 z 15 těžkých pacientů nevyžadovalo během týdne léčby kyslíkovou podporu, zatímco historické záznamy ukazují, že naprostá většina těžkých pacientů léčených standardní péčí vyžaduje zdlouhavou respirační podporu,“ dodal. Tyto výsledky jsou slibné, protože přípravek TriCor (fenofibrát) byl schválen FDA v roce 1975 pro dlouhodobé užívání a má dobré bezpečnostní výsledky. „Nejsou tu žádné „stříbrné kulky“,“ zdůraznil Nahmias, „ale fenofibrát je mnohem bezpečnější než ostatní dosud navržené léky a díky mechanismu účinku je méně pravděpodobné, že by se jednalo o specifickou variantu.“

 

„Všichni pacienti byli propuštěni za méně než týden po zahájení léčby a byli propuštěni, aby dokončili desetidenní léčbu doma, přičemž nebyly hlášeny žádné nežádoucí účinky související s lékem,“ poznamenal Maayan. „Dále méně pacientů hlásilo nežádoucí účinky přípravku COVID-19 během 4týdenní kontrolní návštěvy,“ dodal. Tato předběžná zjištění jsou příslibem zmírnění značné zdravotní zátěže, kterou pociťují pacienti, kteří přežijí akutní fázi léčby přípravkem COVID-19.

Vědci zdůraznili, že ačkoli jsou výsledky velmi slibné, jako podklad pro klinická rozhodnutí mohou sloužit pouze randomizované placebem kontrolované studie. „Vstoupili jsme do druhé fáze studie a aktivně nabíráme pacienty,“ vysvětlil Nahmias s tím, že dvě studie fáze 3 již probíhají v běžící Jižní Americe, Spojených státech (NCT04517396) a Izraeli (NCT04661930).

Zjištění byla zveřejněna na stránkách Research Square a v současné době jsou v recenzním řízení.

 

24. 08. 2021 06:16 512 Daniel Žingor Zdroj: Arutz Sheva - Israel National News

Klíčová slova

Buďte v obraze

Přihlaste se k zasíláni novinek emailem