Praha Jeruzalém

Poblíž Starého města byl objeven segment jeruzalémské městské hradby, na kterou narazili Babyloňané v předvečer zničení Prvního chrámu před 2600 lety.

Od: Arutz Sheva, 14. července 2021 8:49

Archeologické vykopávky v Národním parku Davidovo město odhalily pozůstatky městské hradby, která byla postavena v době železné – v době Prvního chrámu Judského království, aby chránila Jeruzalém od východu.

Vykopávky probíhají v Národním parku Davidovo město z pověření Izraelského úřadu pro památky ve spolupráci s Nadací Davidovo město v rámci rozvoje národního parku.

Podle vedoucích vykopávek, Dr. Filipa Vukosavoviće z Výzkumného centra starověkého Jeruzaléma a Dr. Joea Uziela a Ortala Chalafa jménem Izraelského úřadu pro památky uvedli: „Městské hradby chránily během vlády judských králů Jeruzalém před řadou útoků a to až do příchodu Babyloňanů, kterým se je podařilo prolomit a město dobýt. Pozůstatky zřícenin jsou k vidění při archeologických vykopávkách. Ne vše však bylo zničeno a části hradeb, které stály a chránily město po staletí, stojí dodnes.“

Nově odkrytý úsek spojuje dva úseky, které byly dříve vykopány na východním svahu. V 60. letech 20. století odhalila britská archeoložka Kathleen Kenyonová úsek hradby v severní části svahu a datovala jej do doby Judského království.

O deset let později odkryl archeolog Yigal Shiloh dlouhý úsek zdi při vykopávkách v jižní části svahu.

V průběhu let se objevila tvrzení, že navzdory působivosti pozůstatků by tyto zbytky kamenných struktur neměly být považovány za pozůstatky hradeb. Po odkrytí tohoto nového úseku, který navazuje na tyto dřívější nálezy, se však zdá, že byla tato debata vyřešena a že se jednoznačně jednalo o východní zeď starověkého Jeruzaléma.

Rekonstrukce úseků, které byly rozebrány při předchozích vykopávkách na počátku 20. století, umožňuje vysledovat téměř dalších 30 metrů dochované zdi do výšky 2,5 metru a šířky až 5 metrů.

V knize 2. Královská, 25,10, je popsáno dobytí města Babyloňany takto: „Celé babylónské vojsko pod velitelem císařské gardy zbořilo hradby kolem Jeruzaléma.“

Vypadá to však, že Babylóňané nezničili východní hradby, možná kvůli prudké strmosti východního svahu Davidova města, který se svažuje k údolí Kidron pod úhlem více než 30 stupňů.

Nálezy destrukce jsou patrné v budově, která stála vedle zdi a byla odhalena při předchozích vykopávkách: uvnitř budovy byly objeveny řady nádob na zásoby, které byly rozbity, když budova vyhořela a zřítila se.

Džbány mají „růžicová“ ražená ucha ve tvaru růže, což je spojováno s posledními lety Judského království.

Poblíž zdi byla odhalena kamenná babylonská pečeť, na níž je vyobrazena postava stojící před symboly dvou babylonských bohů Marduka a Nabua.

Nedaleko odtud byla nalezena bulla (otisk pečetidla zhotovený z hlíny) s judským osobním jménem „Tsafan“.

Výsledky vykopávek budou prezentovány v říjnu tohoto roku na konferenci Izraelského úřadu pro památky nazvané „Nové studie v archeologii Jeruzaléma a jeho regionu“.

 

15. 07. 2021 05:26 164 Daniel Žingor Zdroj: Arutz Sheva - Israel National News

Klíčová slova

Buďte v obraze

Přihlaste se k zasíláni novinek emailem