Praha Jeruzalém

Sukot jsou nádherné, radostné svátky – jeden ze tří, o kterých Tóra říká, ža jsou kvůli nich Židi povinni, ať už jsou kdekoli, putovat do Jeruzaléma.

Autor: Rabi Ari Enkin, hlavní rabín, United with Israel, 30. září 2020

Sukot je sedmidenní svátek, přičemž první den je považován za svatý, podobně jako den sabatu, kdy není povoleno pracovat.

Mimo Izrael jsou považovány za svaté první dva dny.

Zbývající dny se označují jako „Chol Hamoed“. Dny Chol Hamoed nejsou přímýmo svatými dny, ale je k nim přistupováno s větší svatostí než k běžným všedním dnům, vaří a podává se speciální jídlo, nosí se sváteční oblečení. V těchto dnech jsou běžné rodinné výlety.

Původně byl Sukkot spíše zemědělským festivalem, jak to sama Tora nazývá: Svátek sklizně ... když shromažďujete výsledky úrodu své práce z polí. (2. Mojžíšova 23:16; 3. Mojžíšova 23: 40--43; 5. Mojžíšova 16:13). Byl to festival díkůvzdání Bohu za sklizeň roku. Dnes je to považováno spíše za svátek odpočinku a reflexe zázraků, které Bůh pro židovský národ, když je 40 let vodil po poušti, udělal.

Slovo „Sukkot“ znamená „chýše“ nebo „stánky“, což se týká staveb podobných budkám, ve kterých mají Židé během svátků jíst, a nejlépe také spát! U těchto stánků je jedinečné to, že se jedná o konstrukce, obvykle ze dřeva nebo plátna, jejichž střechy ovšem musí být vyrobeny ze „schachu“ - organického materiálu vypěstovaného ze země, jako jsou bambusové výhonky, větve nebo palmové listy.

Jíst a spát v sukce má připomínat stánky, které si židovský lid pro sebe postavil, když putoval 40 let po poušti. Připomíná také „oblak slávy“, který doprovázel židovský lid během jejich cesty pouští a chránil ho před živly a dalšími nebezpečími, která na poušti číhala.

Dalším významným rysem Sukkotu je svazek Lulav a Etrog, označovaný také jako „Čtyři druhy“. Tyto čtyři specifické rostliny, které se používají během sukotských modliteb: Lulav (vysoký vějíř z datlovníku), Hadas (listy myrty), Arava (listy vrby) a Etrog (ovoce citronovníku).

Učí se, že tyto čtyři druhy představují mezi Židy čtyři typy znaků:

Lulav je rostlina, která má chuť, ale nemá vůni, symbolizuje ty, kteří studují Tóru, ale nedělají dost dobrých skutků; Hadas má dobrou vůni, ale nemá chuť, symbolizuje ty, kteří dělají mnoho dobrých skutků, ale zanedbávají studium Tóry a nestudují ji tolik, kolik by měli; Arava nemá ani chuť ani vůni, symbolizuje ty, kteří postrádají jak studium Tóry, tak konání dobrých skutků, a Etrog má jak dobrou chuť, tak i voní, symbolizující tedy ty, kteří studují Tóru a konají dobré skutky.

Kéž je svátek Sukot časem štěstí a duchovního růstu.

CHAG SAMEACH! Šťastný Sukkot vám všem!

 

05. 10. 2020 05:42 252 Daniel Žingor Zdroj: United with Israel

Buďte v obraze

Přihlaste se k zasíláni novinek emailem