Praha Jeruzalém

Íránci už mají islámu a jeho rituálů plné zuby a chtějí se od něj oddělit

Autor: Amil Imani

Od vpádu islámské revoluce v roce 1979 se mnoho Íránců zmateně ptá, co je vlastně pravý islám. Dusivá vláda islámu Íránce přikrývá svým smrtícím závojem. Hrdý národ se záviděníhodným dědictvím byl systematicky zbaven své identity. Takzvaný islám, který znali a ctili zmizel přes noc a místo toho zavládl zmatek a nejistota.

Měli bychom zmínit, že islám jako takový je klam stvořený Mohamedem. Někteří Íránci stále s nostalgií vzpomínají na verzi islámu, která byla během vlády íránského šáha tak blízká jejich srdcím, ale tento islám byl naprosto smyšlený.

Šok, který způsobil skutečný islám věrným jedincům byl tak masivní, že někteří přišli s odůvodněním, že to, co muláhové učí a praktikují není pravý islám. Zašli dokonce ještě dál, tak daleko, že nazvali nejvyšší šíitské náboženské představitele podvodníky. Pokud by Íránci uměli číst arabsky, výsledek by byl úplně jiný. Většina Íránců totiž nikdy nečetla Korán.

Je pochopitelné, že po 40 letech utrpení pod brutálním režimem muláhů mají už Íránci islámu a jeho rituálů plné zuby a chtějí se od něj oddělit. Ve skutečnosti to mnozí už udělali, ale ze strachu, že budou nazváni odpadlíky a odsouzeni k smrti to veřejně neoznámili. Historické události současné Íránce zatvrdili. Stali se z nich lidé, kteří předstírají.

V tomto celkovém rámci úplného přijetí islámu jako dokonalé charty pro věřící můžeme lépe porozumět pravidlům vztahujícím se k odpadlictví. Islám považuje za odpadlíka člověka, který jednostranně poruší smlouvu, kterou uzavřel se svou vírou. Takový člověk je pak vinen, že se otočil zády k Alláhovu neměnnému a věčnému náboženství. Kdokoliv, kdo se narodí muslimským rodičům a opustí islám je stigmatizován jako murtad fitri (přirozený odpadlík) v tom smyslu, že se geneticky narodil jako muslim, ale svůj dar narození odmítl. Kdokoliv, kdo k islámu konvertuje a později ho opustí je odsouzen jako murtad milli (člověk, který se otočil k Ummě [arabský muslimský národ] zády).

Během staletí se mnoho velkých perských i cizích filosofů a spisovatelů snažilo islám reformovat. Mnozí z nich v tomto procesu přišli o život. Reformace islámu vyžaduje vyřadit šáriu a očistit Korán samotný od mnoha súr, které jsou nejen zjevně chybné, ale také naprosto neslučitelné s civilizovaným lidstvem. Tato myšlenka, „vyčistit islám“, je v Koránu vysloveně zakázaná.

Ať už tato skupina šíitských muslimů přijímá nebo nepřijímá islám takový, jaký je, kontroverze bude mezi jistými vrstvami íránské populace pokračovat. Je načase, aby se Íránci usmířili sami se sebou a hromadně opustili islám.

Nedávno jsem dostal zprávu od anonymního Íránce, který vyjadřoval svůj názor na toto téma:

„Bůh požehnej Islámské republice, která po 1,400 letech pochyb otevřela oči pravému islámu. Pravý islám je to, co vidíte – stejný islám v Íránu, Saudské Arábii, Libyi a Afghánistánu. … Bohužel jsme zavřeli oči před historickou skutečností. Ayatollah Chomeiní se svou islámskou revolucí vypustil džina z lahve a vystavil ho na odiv.“

Naneštěstí, liberální média a politici po celém světě, ve snaze usmířit si ropu produkující islámské vlády a jejich muslimské obyvatelstvo, se uchýlili k podvodu a lžím. Vytvořili zákony, které trestají ty, kdo kritizují islám. Tvrdí, že pravý islám je ve své podstatě mírumilovný a že pouze malá menšina ukradla dobrou víru Mohameda tím, že se chovají netolerantně, nenávistně a násilnicky. Tyto západní omlouvači nikdy necitují žádný verš nebo súru z Koránu, ani nemluví o činech proroka Mohameda. Stali se těmi, kdo dávají islámu volný průchod. To, co by měl každý udělat, je přečíst si historii islámu a najít pravdu sám pro sebe.

Pokud, nějakým Božím zásahem, budou instrukce Koránu úplně odstraněné, stav muslimského světa se nesmírně zlepší.

 

01. 02. 2019 11:00 220 Lucie Krchňáková Zdroj: Arutz Sheva - Israel National News

Klíčová slova

Buďte v obraze

Přihlaste se k zasíláni novinek emailem