Praha Jeruzalém

O Chanuce zapaluje každou noc svíčky v menorovém svícnu vysoké procento Židů žijících v Izraeli.

Od: Arutz Sheva, 30.11.2018  01:13

V Izraeli je jen velmi málo Židů, kteří o Chanuce nezapalují svíčky. Zjištěná čísla pocházejí z výzkumného projektu "Židé v Izraeli " Institutu politiky židovského lidu a vycházejí z rozsáhlého průzkumu Židů žijících v Izraeli.

Také nová kniha"Izraelské židovství, portrét kulturní revoluce", kterou nedávno vydala společnost Dvir, vychází ze zjištění tohoto projektu.

Zjištění říkají, že téměř tři ze čtyř židů v Izraeli (73%) uvádí, že zapalují chanukové svíčky každý večer.

Jeden ze čtyř Židů v Izraeli tato chanukové svíčky zapaluje jen "některé večery". To znamená, že nesvítí všech osm dnů, ale jen šest nebo dokonce jen tři dny.

Ve skutečnosti existuje významné rozdíly mezi hlavními skupinami židovských obyvatel v Izraeli. Čísla ukazují, že 97% nábožensky založených, 86% tradičních a 71% sekulárně tradičních obyvatel zapalují svíčky každou noc.

Jediná skupina, u které většina obyvatel zapaluje chanukové svíčky jen "některé večery" jsou ti, kteří se nazývají "zcela sekulární". Z této skupiny, což tvoří něco přes čtvrtinu Židů v Izraeli – 28%, 44% svítí svíce jen některé večery a 40% svítí každý večer.

Chanuka je svátek, ve kterém většina izraelských Židů dodržuje své tradice a zvyky. Takovými zvyky jsou např. pojídání koblih a speciálního chanukového pečiva (79%) a dávání darků dětem (64%, ale zvlášť je to rozšířeno mezi hareidim - 89%).

Významné procento Židů také uvedlo, že půjde na "nějakou prázdninovou podívanou", například na festival nebo hru (42%).

V knize Samuela Rosnera a Camille Foxe je zajímavé srovnání mezi zvyky Židů ze Spojených států – což je největší židovská komunita mimo Izrael – a Židy z Izraele.

Více než dvě třetiny (68%) Židů v USA považují Chanuku za jeden ze "tří nejdůležitějších svátků". To je pravděpodobně kvůli tomu, že Chanuka spadá do období americké-křesťanské zimní dovolené. V Izraeli je to asi jen třetina Židů (38%), kteří to takto vnímají. Ale zvýšená důležitost, kterou Američané Chanuce přikládají, se neprojevuje nějakým intenzivnějším dodržováním zvyků.

Zatímco tři ze čtyř Izraelců zapalují chanukové svíčky "každý večer", ve Státech je to méně než dva ze tří Židů (60%).

Tato nerovnost v dodržování židovských tradic existuje i při mnoha jiných svátcích. Téměř u všech bylo zjištěno, že Židé žijící v Izraeli praktikují více židovských tradic a zvyků než američtí Židé.

 

30. 11. 2018 11:25 153 Daniel Žingor Zdroj: Arutz Sheva - Israel National News

Klíčová slova

Buďte v obraze

Přihlaste se k zasíláni novinek emailem