Praha Jeruzalém

Objevili vědci studující svitky od Mrtvého moře dříve neznámé ručně psané poznámky?

Od: World Israel News

Pokročilá zobrazovací technologie odhalila nápis na fragmentech svitků od Mrtvého moře, které dosud nebyly viditelné pouhým okem a přinášejí nové světlo do jednoho z nejvýznamnějších archeologických objevů 20. století.

Během padesátých let objevili archeologové a beduíni v jeskyních u Qumranu, v blízkosti Mrtvého moře, desítky tisíc pergamenů a papyrových fragmentů, které byly napsány před 2000 lety a patří k přibližně tisícovce různých rukopisů.

Malá velikost a nestabilní fyzický stav některých fragmentů je činí nečitelnými. Tyto fragmenty byly umístěny v krabicích, aniž by byly roztříděny nebo přečteny.

Nedávno, v rámci projektu digitalizace svitků, byly provedeny výběrové zkoušky obsahů některých těchto krabic. Tyto zkoušky ukázaly, že ačkoli žádný nápis není vidět pouhým okem, nová technologie zobrazování, původně vyvinutá pro NASA, použitá v projektu digitalizace, identifikovala písmo na některých fragmentech.

Rozpoznání některých písmen a slov poskytuje nové údaje pro studium svitků. Jeden z fragmentů může dokonce naznačovat existenci dříve neznámého rukopisu.

Tento nový svitek objevil Oren Ableman, výzkumný pracovník na Oddělení svitků Mrtvého moře Úřadu izraelských starožitností (IAA) a doktorantského studenta na Hebrejské univerzitě v Jeruzalémě. Prohlížel několik tuctů fragmentů, které byly objeveny v "jeskyni 11" poblíž Qumranu, a byl nadšen, že objevil stopy inkoustu na mnoha úlomcích, které se zpočátku zdály být nepopsané.

Po podrobné studii, která byla zveřejněna v úterý, Ableman úspěšně dešifroval nápisy na mnoha fragmentech a dokonce identifikoval rukopisy, do kterých některé nové fragmenty pravděpodobně patří.

Přestože na těchto fragmentech přežilo jen několik písmen, může to stačit k rekonstrukci textu. Kvůli fragmentální povaze důkazů však tyto rekonstrukce nelze s jistotou potvrdit, ale zůstávají velmi pravděpodobnými.

Jiný text pro Žalm?

Nové fragmenty byly objeveny a identifikovány z knih Deuteronomie, Leviticus a Jubilees, patřících ke svitkům, které vědci již znali.

Fragmenty zvláštního zájmu, které poskytují nové poznatky k výzkumu svitků z Mrtvého moře, zahrnují fragment, který patří k Chrámovým svitkům, což je text, který udílí pokyny pro službu v ideálním chrámu.

Učenci diskutují o tom, jestli existují dvě nebo tři kopie Chrámových svitků nalezených v jeskyni 11 poblíž Qumranu. Identifikace nového fragmentu posiluje teorii, že rukopis s číslem 11Q21 je opravdu třetí kopií tohoto textu z jeskyně 11.

Navíc byl identifikován fragment, který patří k "velkému svitku žalmů" (11Q5). Nový fragment zachovává část začátku žalmu 147: 1. Konec stejného verše je zachován ve velkém fragmentu, který byl zakoupen a původně vydán Yigalem Yadinem. Nový fragment ukazuje, že text Žalmu 147: 1 v tomto rukopisu byl mírně kratší než hebrejský text, který je dnes znám.

Další fragment obsahuje dopisy napsané starobylým hebrejským písmem, známém jako paleo-hebrejský. Tento fragment nemohl být přidán k žádnému z již známých rukopisů. To vyvolává možnost, že patří ke stále neobjevenému rukopisu.

Digitalizační projekt řídí a realizuje Oddělení svitků od Mrtvého moře z IAA. Součástí projektu je, že každý z tisíců fragmentů od Mrtvého moře je zobrazen za účelem sledování jeho fyzického stavu a jeho obraz zpřístupněn veřejnosti.

 

02. 05. 2018 09:56 200 Daniel Žingor Zdroj: World Israel News

Klíčová slova

Buďte v obraze

Přihlaste se k zasíláni novinek emailem