Praha Jeruzalém

Učebnice hebrejské gramatiky z 16. století se vrátila domů do Prahy.

Od: AP

Kniha ze 16. století, která patřila pražské židovské komunitě před druhou světovou válkou a vynořila se na aukci v New Yorku v loňském roce, byla včera přinesena zpět do České republiky.

S titulem "Mikne Avram - Peculium Abrae", je obnovený svazek gramatikou publikovanou v hebrejštině a v latině v roce 1523. Napsal ji Abraham ben Meir de Balmes, italský Žid a byla vydána v Itálii.

Patřila do knihovny pražské židovské obce před válkou a není jasné, za jakých okolností zmizela.

"Je pro nás výjimečný okamžik, že se taková vzácná kniha po tak dlouhé době vrátí do Prahy," říká Leo Pavlat, ředitel Židovského muzea v Praze, které je právním nástupcem předválečné židovské komunity v České republice.

Kniha se objevila v loňském roce na aukci organizované společností Kestenbaum & Company, dražební dům v New Yorku, která se specializuje na Judaiku a vzácné knihy.

Aukční dům odstoupil z prodeje na žádost muzea.

Ředitel aukčního domu Daniel Kestenbaum identifikoval nejnovějšího vlastníka knihy jako učence v Jeruzalémě, který souhlasil s tím, že si knihu muzeum ponechá. Kestenbaum přivezl knihu do Prahy a přečetl vzkaz tohoto učence, který chtěl zůstat anonymní.

Učenec prohlásil, že je ochoten knihu vrátit, protože odmítnutí by bylo "aktivní kontinuitou těch hrozných krádeží spáchaných na židovském majetku a kulturních pokladech páchaných německými nacisty."

"Jsem rád, že mohu podpořit nápravu historické spravedlnosti," uvedla zpráva.

Předchozí majitel Ze'ev Ben-Haim byl špičkový lingvista a bývalý prezident Akademie hebrejského jazyka. Ben-Haim se narodil v roce 1907 v Rakousko-Uhersku, jejhož součástí bylo i území moderní České republiky a přestěhoval se do Palestiny v roce 1933.

Není jasné, jak a kdy knihu získal, ale učenec z Izraele ji získal až po smrti Ben-Haima v roce 2013.

 

17. 01. 2018 20:39:57 289 Daniel Žingor Zdroj: World Israel News

Klíčová slova

Buďte v obraze

Přihlaste se k zasíláni novinek emailem